image

Sosyal Yardımlar / Yakacak Yardımı

1.Yardım başvurusunda bulunmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin Nilüfer İlçesi’nde ikamet etmeleri gerekmektedir. Vakıf merkezinde bulunan formu (dilekçeyi) alıp, gerekli yerleri doldurduktan ve ikamet ettiği mahalle muhtarından; ihtiyaç sahibi olduğunu onaylayan imzayı aldıktan sonra bizzat kendileri gelip dilekçeyi Sosyal Yardımlar Sorumlusu’na teslim etmeleri gerekmektedir. Başkaları için başvuru yapamazlar. Başvuru dilekçeleri, vakıf yönetim kurulunun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Çok ivedi durumlarda yönetim kurulunun saptadığı limiti geçmemek üzere, vakıf başkanının uygunluk bildirimi ile de yardım yapılabilir.


2.Yardım başvuruları yönetim kurulunda değerlendirilirken, bütçeden ayrılan ödenek olanakları , başvuru sahibinin muhtaçlığının gerçekliği, başvuranın Nilüfer ilçesinde ikamet etmesi, başvuranın daha önce yardım alıp almadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.


3. Yapılacak sosyal yardım çeşitleri şunlardır; Ayni yardım, nakdi yardım, erzak yardımı, yakacak yardımı.


İSTENEN EVRAKLAR
*Dilekçe
*Fakirlik belgesi
*Nüfus cüzdan fotokopisi
*Gelir durumunu gösterir belge (SGK lılar için)
*Varsa yeşil kart ön yüz fotokopisi
*Sağlık raporu (hasta olanlar için)