Öğrenci BurslarıBurs Verilecek Üniversite Öğrencilerinde Aranacak Nitelikler

Burs verilmesine karar verilecek öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
- ATATÜRK ilke ve devrimlerine inanmak ve sahip çıkmak,

- İnsan haklarına saygılı, demokratik ve laik devlet düzeninden yana olmak,

- Derslerinde başarılı olmak,

- Maddi olanakları yetersiz olmak,

- Burs almak isteyen kişinin ve ailesinin Nilüfer İlçesi sınırları içinde ikamet etmiş olması.


Bursun Süresi

Bursların ödenmesine, Ekim ayında başlanır ve Haziran ayında sona erer.

Ödeme Şekli

Burs ödemeleri, Vakfın göstereceği bankada burs sahibinin açacağı hesaba her ayın beşinci gününe kadar yatırılmak suretiyle olur.

Başarının Denetimi

Burs sahibinin iyi hali ve derslerindeki başarı durumu sürekli denetim altında tutulur. Derslerindeki başarı durumu, her sömestr sonunda Kurumundan getireceği not çizelgesi incelenmek suretiyle değerlendirilir.

* İyi halinde olumsuzluk görünenler ile derslerinde başarısız olanların ,

* Atatürk devrimlerine ve Cumhuriyetin temel ilkelerine karşı bir tutumun tespit edilmesi,

* Başvuru formunda beyan ettiği hususların doğru olmadığının saptanması,

* Burs alan bu öğrencilerin disiplin cezası alması durumunda, disiplin cezası aldığı tarihten itibaren burslarını kesmeye, Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.


Başvuru formu için tıklayın.