Vakıf Senedi
Başlangıç:

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre vakıf kurulmuştur.

Vakfın Adı:

Madde 1:
Vakfın adı ” Bursa Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı “ dır. Vakfın kısa adı NilVak’ tır. Bursa Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı, iş bu senette sadece vakıf olarak ifade edilecektir.

Vakfın Merkezi:

Madde 2:
Vakfın merkezi Bursa ilidir. Adresi: “İhsaniye Mahallesi Şehit Zeki Burak Okay Caddesi İlham2 Sitesi D.Blok No:19 K:1 D:2 Nilüfer/BURSA dır.

Vakfın Amacı:

Madde 3:
Vakfın amacı Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında, öncelikle Nilüfer ilçe halkına yönelik olmak üzere her türlü sosyal, kültürel, eğitsel, sportif ve sanatsal konularda etkinliklerde bulunmak, Nilüfer halkından ve Nilüfer Belediyesi personelinden ihtiyaç sahibi olanlara maddi ve manevi yardımda bulunmak bu amaçla kurulmuş ve tüzel kişiliği olan kuruluşlara her türlü bağış ve yardımda bulunmaktır.
Bursa Asliye 6.Hukuk Mahkemesinin kesinleşme ve mahkeme siciline 10.01.2000 tarihinde tescil edilmiştir.
TC.Resmi Gazetesinin 02.02.2000 tarih ve 23952 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün merkezi siciline no:4762 sicil sayısı ile kaydedilmiştir.
NilVak 2000 yılında kurulmuş olup, yönetim kurulu başkanı Mustafa BOZBEY’dir.