Nakdi YardımNAKDİ YARDIM BAŞVURU KRİTERLERİ

1. Yardım başvurusunda bulunmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin Nilüfer İlçesi’nde ikamet etmeleri gerekmektedir. Vakıf merkezinde bulunan formu (dilekçeyi) alıp gerekli yerleri doldurduktan ve ya internet sitesi üzerinden formu doldurduktan sonra vakıf binasına gelerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Kendileri dışında başka kişiler için başvuru yapılamaz.  
2. Başvuru dilekçeleri, vakıf yönetim kurulunun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Çok ivedi durumlarda yönetim kurulunun saptadığı limiti geçmemek üzere, vakıf başkanının uygunluk bildirimi ile de yardım yapılabilir.  
3. Yardım başvuruları yönetim kurulunda değerlendirilirken, bütçeden ayrılan ödenek olanakları ,başvuru sahibinin muhtaçlığının gerçekliği, başvuranın Nilüfer ilçesinde ikamet etmesi, başvuranın daha önce yardım alıp almadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Yapılacak sosyal yardım çeşitleri şunlardır; Ayni yardım, nakdi yardım, erzak yardımı.

İSTENEN EVRAKLAR 

* Dilekçe  
* İkametgah belgesi
* Nüfus cüzdan fotokopisi
* Gelir durumunu gösterir belge (SGK’ lılar için)
* Varsa yeşil kart ön yüz fotokopisi  
* Sağlık raporu (hasta olanlar için)

Başvuru formu için tıklayın.